Badania

SYMFONIA 3 dla dr hab. Ewy Zuby-Surmy

W ramach konkursu SYMFONIA 3 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 grudnia 2014 r. na międzydziedzinowe projekty badawcze, Szefowa naszego Zespołu dr hab. Ewa Zuba – Surma otrzymała finansowanie w wysokości 4 758 000zł, zajmując drugą pozycję na liście rankingowej.

Projekt badawczy pt.: "Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen oraz zdefiniowane populacje komórek macierzystych dla celów regeneracji tkanek" będzie realizowany w latach 2015-2019, przy współpracy dwóch Partnerów: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie (ITME). Międzydziedzinowa współpraca, jaka nawiązała się pomiędzy jednostkami otwiera nowe perspektywy dla wykorzystania innowacyjnych kompozytów opartych o grafen w badaniach i aplikacjach biomedycznych.

Projekt zakłada wykorzystanie płatków grafenu (natywnych i biofunkcjonalizowanych) jako rusztowań do hodowli i indukcji kardiomiogennego różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych. Efekt ten zostanie sprawdzony w szeregu testach na poziomie molekularnym i funkcjonalnym w warunkach in vitro jak również w szczurzym modelu zawału serca w warunkach in vivo. Przeprowadzone badania mogą przyczynić się do opracowania nowych, skutecznych technik regeneracji mięśnia sercowego oraz leczenia dysfunkcji układu krążenia, które są określane jako choroby cywilizacyjne XXI wieku.

Prace badawcze będą prowadzone w Zakładzie Biologii Komórki WBBiB oraz w Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych w Małopolskim Centrum Biotechnologii po stronie UJ oraz w Pracowni Grafenu Chemicznego Zakładu Technologii Chemicznych po stronie ITME. Badania na szczurzym modelu doświadczalnym będą realizowane w kooperacji z Cardiovascular Research Institute w Kansas w USA.

Data opublikowania: 30.10.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kmiotek