Badania

Konferencja World Conference on Regenerative Medicine 2015 w Lipsku

Zespół z Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych w składzie: Sylwia Bobis-Wozowicz, Małgorzata Sekuła, Marta Adamiak, Elżbieta Karnas, Katarzyna Kmiotek oraz Anna Łabędź-Masłowska uczestniczył w dniach 21-23 października 2015 w międzynarodowej konferencji World Conference on Regenerative Medicine zorganizowanej przez Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology w Lipsku.

Główne sesje wykładowe konferencji poświęcone były tematyce wybranych populacji komórek macierzystych oraz ich wykorzystaniu do celów terapii komórkowej. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Irving Weissman, Jeong Beom Kim, Yosef Buganim i Simon P. Hoerstrup. Podczas WCRM 2015 przedstawiono również najnowsze projekty badawcze w dziedzinie inżynierii tkankowej, a szczególne zainteresowanie wzbudziła sesja poświęcona wykorzystaniu technologii biodrukowania 3D w medycynie.

Nasz zespół zaprezentował wyniki swoich badań w formie dwóch prezentacji ustnych oraz sześciu plakatów naukowych, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Doktorantka Marta Adamiak została wyróżniona pierwszym miejscem w konkursie na najlepszy plakat konferencji za pracę zatytułowaną „Transcriptomic and proteomic profiling identifies extracellular vesicles from iPS cells as potential therapeutic tool for cardiovascular disease".

Prezentacje ustne

  • Sylwia Bobis-Wozowicz microRNA transfer via stem cell-derived microvesicles for enhanced cardiomyogenesis and angiogenesis
  • Anna Łabędź-Masłowska In vivo very small embryonic-like stem cells are activated by acute tissue injury and participate in regeneration of ischemic tissue

Prezentacje posterowe

  • Sylwia Bobis-Wozowicz microRNA transfer via stem cell-derived microvesicles for enhanced cardiomyogenesis and angiogenesis
  • Małgorzata Sekuła The impact of microvesicles from human iPS on priming of human cord blood-derived stem cells
  • Marta Adamiak Transcriptomic and proteomic profiling identifies extracellular vesicles from iPS cells as potential therapeutic tool for cardiovascular disease
  • Katarzyna Kmiotek Effect of xeno-free umbilical cord mesenchymal stem cell-derieved microvesicles on heart regeneration
  • Elżbieta Karnas Human and murine very small embryonic-like stem cells – biological, phenotypical, proteomic and transcriptomic features – an update
  • Anna Łabędź-Masłowska In vivo very small embryonic-like stem cells are activated by acute tissue injury and participate in regeneration of ischemic tissue

Gratulujemy całemu zespołowi!

Data opublikowania: 30.10.2015
Osoba publikująca: Katarzyna Kmiotek