Badania

Współpraca

Współpraca krajowa

 • Prof. Mariusz Ratajczak, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin 
  • Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie- koordynacja projektu, wsparcie merytoryczne
 • Dr hab. Jacek Kołcz, Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, Kraków
  • Analiza mobilizacji komórek macierzystych u dzieci z wadami serca operowanych z krążeniem pozaustrojowym- dostarczanie materiału biologicznego (krew obwodowa, fragmenty tkanki sercowej)
 • Prof. Michał Tendera, prof. Wojciech Wojakowski, III Klinika Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
  • Analiza mobilizacji komórek macierzystych u pacjentów z chorobą wieńcową/ wadą zastawki operowanych z krążeniem pozaustrojowym- dostarczanie materiału biologicznego (krew obwodowa)
  • REGENT VSEL- randomizowana próba kliniczna leczenia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca za pomocą autologicznych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego- dostarczanie materiału biologicznego (szpik kostny)
 • Prof. AM. Wnuk-Wojnar, I Klinika Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  Katowice
  • Analiza mobilizacji komórek macierzystych u pacjentów z migotaniem przedsionków poddanych ultradźwiękowej ablacji- dostarczanie materiału biologicznego (krew obwodowa)
 • Dr Dariusz Boruczkowski, Polski Bank Komórek Macierzystych, Warszawa
  • Charakterystyka antygenowa, genetyczna i proteomiczna komórek VSELs izolowanych z krwi pępowinowej- dostarczanie materiału biologicznego (krew pępowinowa)
  • Priming macierzystych komórek hematopoetycznych izolowanych z krwi pępowinowej, za pomocą mikrofragmentów- dostarczanie materiału biologicznego (krew pępowinowa)
  • Izolacja komórek macierzystych ze sznura pępowinowego- dostarczanie materiału biologicznego (pępowina)
 • Prof. Stefan Chłopicki, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Kraków
  • udostępnianie aparatury: cytometru obrazowego Image Stream X (Amnis Corp.) oraz czytnika płytek w technologii Luminex- Bio-Plex (Biorad)
 • Dr Sylwia Kędracka-Krok, Zakład Biochemii Fizycznej, WBBiB UJ, Kraków
  • analiza proteomiczna komórek macierzystych- spektrometria masowa
 • Prof. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki WBBiB UJ, Kraków
  • Analiza mikrofragmentów za pomocą mikroskopii sił atomowych (ang. atomic force microscope, AFM)
 • Dr Ludwika Lipińska, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa
  • Wpływ grafenu na różnicowanie mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku kardiomiocytów i komórek śródbłonka- dostarczanie naczyń hodowlanych pokrytych grafenem
 • Prof. Jan Chłopek, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
  • Hodowla komórek macierzystych na podłożach kompozytowych- dostarczanie kompozytów
 

Współpraca zagraniczna

 • Prof. Buddhadeb Dawn, Cardiovascular Research Institute, University of Kansas Medical Center, Kansas City
  • Rola mikrofragmentów izolowanych z komórek MSC w regeneracji serca- przeprowadzanie eksperymentów przeszczepu komórek i mikrofragmentów w mysim modelu zawału serca
 • Prof. Toni Cathomen, Laboratory of Cell and Gene Therapy, Center for Chronic Immunodeficiency, University Medical Center, Freiburg, Niemcy
  • Mikrofragmenty jako nośniki aktywnych czynników biologicznych- dostarczanie nukleaz (ZFN, TALEN, RGEN)