Aparatura badawcza w MCB

Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych Ośrodka Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności MCB umożliwia prowadzenie badań aplikacyjnych, opierających się na wykorzystaniu komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. W pracowni, prowadzone są hodowle komórek macierzystych oraz badania związane z oceną ich potencjału do różnicowania oraz wzrostu na biomateriałach i kompozytach. Ponadto, analizy molekularne związane z pomiarem ekspresji genów oraz wieloparametrowa analiza cytometryczna umożliwiają dokładną charakterystykę badanych komórek, identyfikację ich subpopulacji oraz określenie sposobu działania ich biopochodnych (w tym mikrofragmentów).

Pracownia posiada wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę badawczą taką jak:

  1. Trzy laserowy cytometr przepływowy LSR Fortessa (Becton Dickinson).

  2. Automatyczny Sorter komórkowy AutoMACS Pro Separator (Miltenyi Biotec).

  3. System Bio-Plex MAGPIX multiplex reader (Bio-Rad).

  4. Ultrawirówka analityczna Optima XPN (Beckman Coulter).

  5. Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa biologicznego (SafeFAST Elite).

  6. Komory laminarne do pracy sterylnej (nablatowe).

  7. Inkubatory hodowlane z możliwością hodowli w warunkach z obniżoną zawartością tlenu (New Brunswick).

  8. Wirówki laboratoryjne (Eppendorf).

  9. Termomikser (Eppendorf).

  10. Mikroskop świetlny (Nikon).