Projekty realizowane w MCB

  1. SONATA-BIS 3

Tytuł projektu:

„Badania efektywności mikrofragmentów z komórek macierzystych modyfikowanych genetycznie, jako nośników miRNA o działaniu proangiogennym i kardiomiogennym".

Projekt badawczy dotyczy zbadania potencjału parakrynnego mikrofragmentów uwalnianych z modyfikowanych genetycznie komórek macierzystych. Prowadzone badania odnoszą się do zastosowania mikrofragmentów jako modulatorów funkcji komórek docelowych. Określenie potencjału regeneracyjnego mikrofragmentów ze zwiększoną ekspresją wybranych miRNA o działaniu kardiomiogennym i proangiogennym, przyczyni się do opracowania w przyszłości innowacyjnego sposobu wykorzystania mikrofragmentów w bezkomórkowej terapii regeneracyjnej mięśnia sercowego.

2. SPIN – Model Transferu Innowacji w Małopolsce

Lider: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Partnerzy: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska

Projekt „SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce" realizowany jest w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego realizacja bezpośrednio przyczynia się do wykorzystania potencjału naukowego Małopolski. Poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami, ułatwia komercjalizację wiedzy i budowanie długoterminowych relacji umożliwiających prowadzenie projektów badawczych zakończonych wdrożeniem konkretnego innowacyjnego rozwiązania (bio)technologicznego.

SPIN