Zespół Badawczy MCB

Zespół badawczy, pod kierownictwem Pani dr hab. Ewy Zuby-Surmy, prowadzi badania naukowe zarówno w Zakładzie Biologii Komórki Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jak i w Laboratorium Biotechnologii Komórek Macierzystych Ośrodka Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności Małopolskiego Centrum Biotechnologii (MCB) w Krakowie.

Realizowane projekty badawcze dotyczą komórek macierzystych o różnej etiologii oraz uwalnianych przez nie bioaktywnych pochodnych (mikrofragmentów; MVs). Badania mają na celu opracowanie skutecznych technik wykorzystujących potencjał komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem naprawy uszkodzonego na skutek niedokrwienia mięśnia sercowego.

Zespół badawczy posiada doświadczenie m.in. w następującym zakresie:

  • Izolacja i hodowla komórek macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego, krwi pępowinowej, galarety Whartona, mobilizowanej krwi obwodowej oraz innych tkanek dojrzałych.

  • Wyprowadzenie indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (iPS) z dojrzałych komórek somatycznych.

  • Izolacja zdefiniowanych populacji komórek macierzystych oraz ich biopochodnych (mikrofragmentów) przy wykorzystaniu metod opartych na fluorescencyjnym- lub magnetycznym- sortowaniu (rozdziale) komórek.

  • Izolacja, fenotypowanie, analiza rzadkich populacji komórek macierzystych oraz ich biopochodnych technikami cytofluorometrycznymi.

  • Namnażanie, ekspansja, hodowle różnicujące, testy funkcjonalne komórek macierzystych w warunkach in vitro.

  • Optymalizacja metod wykorzystania komórek macierzystych i ich pochodnych w medycynie.

  • Praca z modelami zwierzęcymi w warunkach in vivo.

Laboratorium umożliwia również optymalizację stosowanych metod hodowli komórek macierzystych, ukierunkowanych na konkretne aplikacyjne zastosowanie przedstawione przez potencjalnych kontrahentów.