Zespół

Nasz zespół

Krótki opis działalności

Badania zespołu dr hab. Ewy Zuby-Surmy – kierownika „grupy cytometrii przepływowej MCB" - prowadzone będą z użyciem najwyższej klasy aparatury badawczej, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych wielokolorowych cytometrów przepływowych do analiz komórek, jak również nanocząstek. Dr hab. Ewa Zuba-Surma posiada w pełni wyposażoną pracownię hodowli komórkowych z możliwością prowadzenia hodowli w warunkach standardowych oraz przy obniżonej zawartości tlenu, co wykorzystywane jest w pracy z komórkami macierzystymi. Pracownia umożliwia prowadzenie hodowli KM pochodzących od różnych gatunków, w najwyższym standardzie, z możliwością ich wykorzystania w dalszych badaniach oraz w potencjalnych aplikacjach praktycznych. W laboratorium możliwa jest również optymalizacja stosowanych metod oraz hodowli KM dla konkretnych celów potencjalnych kontrachentów lub współpracowników, w tym np. w celu testowania wpływu związków chemicznych, biologicznych, biomateriałów i innych na żywotność i wybrane funkcje KM oraz dojrzałych komórek różnych tkanek wyprowadzonych z KM.
Wysokiej klasy pracownia biologii molekularnej pozwala na wykorzystanie technik klonowania molekularnego m.in. do analizy ekspresji genów i tworzenia wektorów wirusowych, wykorzystywanych do transformacji komórek. Cytometry przepływowe obecne na terenie MCB, w tym cytometr z możliwością wieloparametrowej detekcji fluorescencji pozwala na dokładną charakterystykę antygenów komórkowych i identyfikację populacji komórkowych oraz ich pochodnych.
Nasza oferta skierowana jest do grup badawczych oraz firm z branży medycznej, weterynaryjnej, biotechnologicznej i farmaceutycznej. Dysponujemy laboratoriami i technikami pozwalającymi prowadzić badania w wymienionych powyżej dziedzinach, jesteśmy zainteresowani zarówno współpracą w zakresie badań jak i pozyskiwania środków finansowych i grantów badawczych.